Σάββατο 9.03.2013

Σάββατο 9.03.2013

You can scroll the shelf using and keys

Γονέας στον 21ο αιώνα:

-

Κρίση, Ανατροπές, Ευκαιρίες

Η ημερίδα εντάσσεται σε ένα σύνολο δράσεων που αναφέρονται στο ρόλο της οικογένειας στο πλαίσιο ενός κοινωνικού και εκπαιδευτικού περιβάλλοντος, το οποίο διαρκώς μεταβάλλεται. Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε τον «ανοιχτό διάλογο» για το νέο ρόλο του Γονέα στην Οικογένεια, την Εκπαίδευση και την Κοινωνία, όπως αυτός διαμορφώνεται σύμφωνα με τα δεδομένα της σημερινής εποχής, με πρωταρχική επιδίωξη τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών μας (Ο διάλογος αυτός ξεκίνησε από την ημερίδα: «Γονέας στον 21ο αιώνα – Συμμετέχω, Επικοινωνώ, Συμβουλεύω«η οποία διοργανώθηκε από τα Εκπαιδευτήρια Δούκα στις 18 Φεβρουαρίου 2012, και συνεχίσθηκε με την έκδοση του Ημερολογίου 2013 των Εκπαιδευτηρίων Δούκα, με θέμα: «Γονέας του 21ου αιώνα – Διλήμματα και Προοπτικές».).

Η ημερίδα απευθύνεται σε γονείς, εκπαιδευτικούς αλλά και στο ευρύτερο κοινό, σε μια προσπάθεια σφαιρικής ενημέρωσης γύρω από καίρια ζητήματα που αφορούν στη στάση ζωής, τις σχέσεις γονέων – παιδιών, την καινοτόμο μάθηση, τις ικανότητες του 21ου αιώνα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το πρόγραμμα αναπτύσσεται στους παρακάτω 3 θεματικούς άξονες, που θα περιλαμβάνουν κεντρικές ομιλίες, συζητήσεις (panel discussions), εργαστήρια (workshops) κλπ, και θα πραγματοποιηθεί στο «Πολιτιστικό Κέντρο Δαΐς», το Σάββατο, 9 Μαρτίου 2013, από τις 10:00 μέχρι τις 16:00.

Α: Γονέας και Κοινωνία

Οι γονείς συμμετέχουν στα κοινωνικά δρώμενα, επηρεάζοντας και επηρεαζόμενοι από τις αλλαγές, οι οποίες συμβαίνουν στην κοινωνία μας

Β: Γονέας και το Μέλλον των Παιδιών

Οι γονείς συνεργάζονται με τα παιδιά τους και το σχολείο, για να οικοδομήσουν μια επιτυχημένη πορεία ανάπτυξης ικανοτήτων, με παιδεία βασισμένη σε απαιτήσεις που αλλάζουν διαρκώς.

Γ: Γονέας και Οικογένεια

Οι γονείς επικοινωνούν με τα παιδιά τους, για να αναπτύξουν μιαν αρμονική σχέση, βασισμένη στην αγάπη και το σεβασμό, μέσα σε ένα ψυχολογικά υγιές περιβάλλον.

Advertisements